نمایش دادن همه 4 نتیجه

کارگاه یک روزه کاربرد روانشناسی در فروش (زبان بدن)

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
کارگاه یک روزه زبان بدن در فروشندگی
4 ساعت

تماس بگیرید 09120471714اطلاعات بیشتر

کارگاه یک روزه کاربرد روانشناسی در فروش (روانشناسی فریبکاری و بازی های مشتریان)

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
کارگاه یک روزه روانشناسی فریبکاری و بازی های مشتریان
4 ساعت

تماس بگیرید 09120471714اطلاعات بیشتر

کارگاه دو روزه کاربرد روانشناسی در فروش (پرورش هوش هیجانی)

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
کارگاه دو روزه پرورش هوش هیجانی در فروش
8 ساعت

تماس بگیرید 09120471714اطلاعات بیشتر

کارگاه دو روزه کاربرد روانشناسی در فروش (شناخت شخصیت مشتری)

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
کارگاه دو روزه تیپ شخصیتی مشتری خود را بشناسیم
8 ساعت

تماس بگیرید 09120471714اطلاعات بیشتر