نمایش 1–9 از 17 نتیجه

کارگاه یک روزه دوره فروشندگی حرفه ای (مهارت های مالی و حسابداری)

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
کارگاه یک روزه مهارت های مالی و حسابداری در فروشندگی
4 ساعت

تماس بگیرید 09120471714اطلاعات بیشتر

کارگاه یک روزه دوره فروشندگی حرفه ای (بازی های مشتریان)

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
کارگاه یک روزه بازی های مشتریان در دنیای فروشندگی حرفه ای
4 ساعت

تماس بگیرید 09120471714اطلاعات بیشتر

کارگاه یک روزه دوره فروشندگی حرفه ای (لابی گری و شبکه سازی)

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
کارگاه یک روزه لابی گری و شبکه سازی در فروش
4 ساعت

تماس بگیرید 09120471714اطلاعات بیشتر

کارگاه یک روزه دوره فروشندگی حرفه ای (نهایی کردن و بستن فروش)

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
کارگاه یک روزه نهایی کردن و بستن فروشن
4 ساعت

تماس بگیرید 09120471714اطلاعات بیشتر

کارگاه یک روزه دوره فروشندگی حرفه ای (مدیریت اعتراضات مشتریان)

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
کارگاه یک روزه مدیریت اعتراضات مشتریان
4 ساعت

تماس بگیرید 09120471714اطلاعات بیشتر

کارگاه یک روزه دوره فروشندگی حرفه ای (چانه زنی حرفه ای)

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
کارگاه یک روزه چانه زنی حرفه ای در فروش
4 ساعت

تماس بگیرید 09120471714اطلاعات بیشتر

کارگاه سه روزه دوره فروشندگی حرفه ای (اصول و فنون مذاکره حرفه ای)

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
کارگاه سه روزه اصول و فنون مذاکره حرفه ای در فروش
12 ساعت

تماس بگیرید 09120471714اطلاعات بیشتر

کارگاه یک روزه دوره فروشندگی حرفه ای (یخ شکنی و ارتباط گیری)

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
کارگاه یک روزه یخ شکنی و ارتباط گیری
4 ساعت

تماس بگیرید 09120471714اطلاعات بیشتر

کارگاه یک روزه کاربرد روانشناسی در فروش (زبان بدن)

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
کارگاه یک روزه زبان بدن در فروشندگی
4 ساعت

تماس بگیرید 09120471714اطلاعات بیشتر