!

محصولی یافت نشد.

محصولی برای فیلتر انتخابی شما یافت نشد.

مدیریت منابع انسانی (Human Resource Management)

مدیران منابع انسانی (HR) همواره با چالش های متعددی روبرو هستند و دلیل وجود این چالش ها، پیچیدگی های رفتار انسان است. وجود برنامه های منظم در سازمان، شرط کافی برای موفقیت آن سازمان نیست زیرا این برنامه ها باید توسط نیروی انسانی اجرا شوند. بنابراین چنانچه یک مدیر منابع انسانی نتواند وظایف مختلف خود را به نحو احسن انجام دهد، آن سازمان شانسی برای موفق شدن و حتی بقا نخواهد داشت. به دلیل جایگاه استراتژیک مدیریت منابع انسانی در سازمان ها و کسب و کارها، مفاهیم مدیریت استراتژیک منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی استراتژیک مطرح شده است و همچنین لزوم اشراف این مدیران بر مفاهیم کوچینگ و منتورینگ بیش از پیش احساس می شود. آکادمی سوشیانت با توجه به جایگاه ویژه مدیریت منابع انسانی، دوره ها و کارگاه های خود را با رویکرد کاربردی و با بهره گیری از اساتید مجرب و با سابقه در این حوزه برگزار می‌نماید.

وظایف اصلی یک مدیر منابع انسانی (HRM) به شرح زیر است

 • استخدام و جذب نیروی انسانی
 • آموزش و بهسازی کارکنان و ارتقای مهارت های سخت و نرم آنان
 • تدوین شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد و انجام مستمر ارزیابی عملکرد
 • حفظ فرهنگ سازمانی و همسوکردن کارکنان با آن
 • حل اختلافات
 • ارتباط مستمر با پرسنل و شناسایی مشکلات آنان
 • فراهم نمودن استفاده بهینه از منابع انسانی
 • پاداش و تشویق
 • نظارت بر قراردادهای استخدام با هدف سازگاری با قوانین کار، قوانین مالیاتی، ساعات کار مجاز و حداقل دستمزد
 • مدیریت حقوق و دستمزد و جبران خدمت
 • ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان و روابط انسانی در سازمان
 • ایجاد حس امنیت شغلی برای پرسنل شایسته
 • تفسیر آیین نامه ها و قوانین اداری و ستادی سازمان
 • مدیریت فرایند تعدیل، استعفا و ترک سازمان
 • مستقر نمودن سیستم­های اطلاعات مدیریت منابع انسانی