نمایش دادن همه 4 نتیجه

دوره آموزشی طرح توجیهی حرفه ای (بیزنس پلن) (جلسه اول)

بدون امتیاز 0 رای
بیزینس پلن که به آن طرح کسب و کار و طرح تجاری نیز گفته می شود، یک نوشته ی رسمی…

دوره آموزشی طرح توجیهی حرفه ای (بیزنس پلن) (جلسه دوم)

بدون امتیاز 0 رای
بیزینس پلن که به آن طرح کسب و کار و طرح تجاری نیز گفته می شود، یک نوشته ی رسمی…

دوره آموزشی طرح توجیهی حرفه ای (بیزنس پلن) (جلسه سوم)

بدون امتیاز 0 رای
بیزینس پلن که به آن طرح کسب و کار و طرح تجاری نیز گفته می شود، یک نوشته ی رسمی…

دوره آموزشی طرح توجیهی حرفه ای (بیزنس پلن) (جلسه چهارم)

بدون امتیاز 0 رای
بیزینس پلن که به آن طرح کسب و کار و طرح تجاری نیز گفته می شود، یک نوشته ی رسمی…